Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file HCL_nr1_din_21012022_aprobarea_planului_de_actiuni_si_lucrilor_de_interes_local 1.24 MB 2023-09-25 11:39:03
An Adobe Acrobat file HCL_nr2_din_21012022_stabilirea_retelei_scolare_pentru_anul_2022-2023 180.44 KB 2023-09-25 11:39:05
An Adobe Acrobat file HCL_nr3_din_21012022_pentru_modificarea_HCL_NR32_DIN_22092021 1.22 MB 2023-09-25 11:39:06
An Adobe Acrobat file HCL_nr4_din_21012022_pentru_modificarea_HCL_nr37_din_07102021 1.32 MB 2023-09-25 11:39:06
An Adobe Acrobat file HCL_nr5_din_21012022_pentru_modificare_aHCL_nr38_din_07102021 1.76 MB 2023-09-25 11:39:06
An Adobe Acrobat file HCL_nr6_din_21012022_privind_revocarea_HCL_nr49_din_22122021 119.02 KB 2023-09-25 11:39:06
An Adobe Acrobat file HCL_nr7_din_31012022_incheierea_contului_de_executie_bugetara_sii_situatia_financiara_pe_anul_2021 118.74 KB 2023-09-25 11:39:07
An Adobe Acrobat file HCL_nr8_din_31012022_desemnarea_a_2_consilieri_locali_pentru_a_face_parte_din_comisia_de_evaluare_a_performantelor_profesionale_a_secretarului_comunei 115.43 KB 2023-09-25 11:39:07
An Adobe Acrobat file HCL_nr9_din_16022022_pentru_modificarea_HCL_nr32_din_22092021 959.78 KB 2023-09-25 11:39:07
An Adobe Acrobat file HCL_nr10_din_16022022_pentru_modificatrea_HCL_nr37_din_07102021 1.01 MB 2023-09-25 11:38:59
An Adobe Acrobat file HCL_nr11_din_16022022_pentru_modificarea_HCL_nr38_din_07102021 1.24 MB 2023-09-25 11:39:00
An Adobe Acrobat file HCL_nr13_din_31032022_privind_sustinerea_Consiliului_Judetean_Gorj_in_demersurile_de_accesare_a_fondurilor_UE_pentru_implementarea_masurilor_in_domeniul_managementului_dese 138.53 KB 2023-09-25 11:39:00
An Adobe Acrobat file HCL_nr14_din_20042022_privind_aprobarea_organigramei_si_a_statului_de_functii 443.19 KB 2023-09-25 11:39:00
An Adobe Acrobat file HCL_nr15_din_20042022_privind_stabilirea_valorilor_impozabile_impozitelor_si_taxelor_locale_precum_si_a_taxelor_speciale_pentru_anul_fiscal_2023 7.76 MB 2023-09-25 11:39:01
An Adobe Acrobat file HCL_nr16_din_20042022_priivind_achizitionarea_unor_servicii_juridice_de_consultanta_de_asistenta_si_reprezentare_pentru_apararea_intereselor_UATC_Samarinesti 136.61 KB 2023-09-25 11:39:01
An Adobe Acrobat file HCL_nr17_din_20042022_privind_aprobarea_Cererii_de_finantare_si_a_devizului_general_estimativ_al_obiectivului_de_investitii_Infiintare_sistem_inteligent_de_distributie_gaze 1.34 MB 2023-09-25 11:39:02
An Adobe Acrobat file HCL_nr18_din_25052022_privind_aprobarea_numarului_si_cuantumului_lunar_al_burselor_acordate_elevilor_din_unitatile_de_invatamant_preuniversitar_de_stat_din_comuna_Samarinesti 154.91 KB 2023-09-25 11:39:02
An Adobe Acrobat file HCL_nr19_din_25052022_privind_aprobarea_documentatiilor_Nota_conceptuala_si_Tema_proiectare_pentru_obiectivul_de_investitii_Modernizare_statii_transport_in_comun 1.17 MB 2023-09-25 11:39:02
An Adobe Acrobat file HCL_nr20_din_25052022_privind_atribuirea_contractului_de_delegare_a_activitatii_de_colectare_separata_si_transportul_sepasrat_al_deseurilor_municipale_si_al_deseurilor_simila 244.99 KB 2023-09-25 11:39:03
An Adobe Acrobat file HCL_nr21_din_29062022_pentru_stabilirea_indemizatiei_lunare_a_consilierilor_locali_din_cadrul_CL_Samarinesti 583.72 KB 2023-09-25 11:39:03
An Adobe Acrobat file HCL_nr22_din_29062022_privind_rectificarea_bugetului_local_al_comunei_Samarinesti_pe_trim_II_2022 1.33 MB 2023-09-25 11:39:03
An Adobe Acrobat file HCL_nr23_din_29062022_privind_incheierea_contului_de_executie_bugetara_si_sit_financiara_pe_trim_I_2022 174.34 KB 2023-09-25 11:39:03
An Adobe Acrobat file HCL_nr24_din_29072022_privind_aprobarea_devizului_final_al_obiectivului_de_investitii_Extindere_retea_de_apa_si_canalizare 978.09 KB 2023-09-25 11:39:04
An Adobe Acrobat file HCL_nr25_din_29072022_privind_aprobarea_documentatiei_tehnico_economice_DALI_pentru_ob_de_inv_Modernizare_drumuri_in_comuna_Samarinesti_judetul_Gorj_DS1_di_DS4 1.42 MB 2023-09-25 11:39:04
An Adobe Acrobat file HCL_nr26_din_19082022_privind_acordarea_de_sprijin_financiar_Bisericii_sat_Samarinesti 287.78 KB 2023-09-25 11:39:04
An Adobe Acrobat file HCL_nr27_din_19082022_privind_atestarea_inventarului_bunurilor_care_apartin_domeniului_public_al_Comunei_Samarinesti 541.53 KB 2023-09-25 11:39:04
An Adobe Acrobat file HCL_nr28_din_19082022_privind_insusirea_propunerii_comisiei_speciale_de_actualizare_a_inventarului_domeniului_public_al_comunei_Samarinesti 876.64 KB 2023-09-25 11:39:04
An Adobe Acrobat file HCL_nr29_din_19082022_privind_rectificarea_bugetului_local_al_comunei_Samarinesti_pe_trim_III_2022 1.41 MB 2023-09-25 11:39:05
An Adobe Acrobat file HCL_nr30_din_19082022_privind_incheierea_contului_de_executie_bugetara_si_sit_financiara_pe_trim_III_2022 169.61 KB 2023-09-25 11:39:05
An Adobe Acrobat file HCL_nr31_din_25082022_privind_rectificarea_bugetului_local_al_comunei_Samarinesti_pe_trim_III_2022 650.45 KB 2023-09-25 11:39:05
An Adobe Acrobat file HCL_nr32_din_22092022_privind_rectificarea_bugetului_local_al_comunei_Samarinesti_pe_trim_III_2022 709.24 KB 2023-09-25 11:39:05
An Adobe Acrobat file HCL_nr33_din_22092022_privind_aprobarea_incheierii_unui_protocol_de_colaborare_cu_Scoala_Populara_de_Arte_Constantin_Brancusi_Tg_Jiu 359.83 KB 2023-09-25 11:39:05